Màng ép chuyển nhiệt Tân Phương [Màng ép nhiệt]- Phôi ép nhiệt cá chép mã VS5-TP01

30,000 

Danh mục:

Mô tả

https://shopee.vn/M%C3%A0ng-%C3%A9p-chuy%E1%BB%83n-nhi%E1%BB%87t-T%C3%A2n-Ph%C6%B0%C6%A1ng-M%C3%A0ng-%C3%A9p-nhi%E1%BB%87t-Ph%C3%B4i-%C3%A9p-nhi%E1%BB%87t-c%C3%A1-ch%C3%A9p-i.235823810.6031724770

Contact Me on Zalo
0989 112 330
0